Plan postępowań

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok

Sporządzony na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zam. Procedura Kwartał 2017 Wartość
1 Zakup samochodu dostawczego Dostawa Przetarg nieograniczony II 200 000,00zł
2 Zakup II autobusów do KM Dostawa Przetarg nieograniczony II 400 000,00zł
3 Zakup samochodu do odbioru odpadów Dostawa Przetarg nieograniczony III 600 000,00zł
4 Dostawa soli Dostawa Przetarg nieograniczony III 220 000,00zł
5 Dostawa oleju napędowego i opałowego Dostawa Przetarg nieograniczony IV 750 000,00zł

Brak możliwości komentowania