Dokumenty

  • Wniosek o zawarcie umowy o dostarczenie wody*, odprowadzanie ścieków*, montaż wodomierza dla osób fizycznych pobierz
  • Wniosek o zawarcie umowy o dostarczenie wody*, odprowadzanie ścieków*, montaż wodomierza dla firm pobierz
  • Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych pobierz
  • Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej* ,deszczowej* pobierz
  • Zlecenie zaplombowania podlicznika*  pobierz
  • Zlecenie  na wykonanie robót pobierz
  • Zlecenie uzgodnienia projektu budowlanego przyłączenia do sieci wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej* ,deszczowej*  pobierz
  • ZGŁOSZENIE o przystąpieniu do wykonania: przyłącza wodociągowego* / przyłącza kanalizacyjnego* pobierz

Brak możliwości komentowania